Şirketimizi Üstün Kılan Nitelikler

1) BİR ANLAŞMADA ÇİFT TARAFLI KAZANÇ FELSEFESİ: Ticari ilişkilerin uzun ömürlü ve sağlıklı olması için; bir sözleşme veya anlaşma sonunda her iki tarafında kazançlı çıkması gerekir. Nano metal en az kendi kazancını düşündüğü kadar müşterisinin de kazancını düşünmektedir.

2) TÜZEL KİŞİ MESULIYET RAPORU: Mesuliyet raporu, Müşteri ile anlaşma yapıldıktan sonra sözleşme ve şartnamelerde neler belirtiliyorsa gereğini tam ve eksiksiz yerine getirme yetisidir.Şartnamenin herhangi bir maddesi yerine getirilmediği zaman Nano Metal kendisini sorumlu tutar.

3) INOVASYON YÖNÜ : Güncel tasarımlarını yeni bir sentez anlayışı ile  müşteri ile müzakere etme ve kendini günün koşullarına adapte etme şirketimizin en güçlü yönlerindendir. İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş hizmetin veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.Nano metal her zaman dünya gereksinimlerini takip eder.

4) İLETİŞİM: İletişim tüm tarafların üzerinde bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar.Projelerimizin başlangıcından üretim ve teslim sürecine kadar müşteri ile olan diyaloğa çok önem verren bir firmayız.

5) KALITE POLITIKAMIZ : Gerçekleştirdiğimiz projelerde, verdiğimiz kararlarda ve firmamız için yapacağımız geliştirmelerde; kaliteye dikkat etmek ve bağlı kalmak bizim amacımızdır.Kaliteli projeler yapmak, güvenilir olmak ve verimli çalışmak gibi hassas konulara azami dikkat gösteririz. Son teknolojilerden yararlanmak, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk ve işin uzmanı ile çalışmak, şirketimizin kalite politikasının temellerini oluşturur. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyeti ve  bağlılığını  sağlamak, taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek bizim kalite anlayışımızdır.

6) FİYAT POLİTİKAMIZ : Adil fiyatlandırma şirketimizin yegane sermayesidir. Bunu gerçekleştirmek için Maliyet hesaplarımızda piyasadaki en uygun fiyatı yakalamak için Profesyonel fiyat araştırması yaparız.

7) HİZMETİN BİR BÜTÜN OLARAK SUNULMASI : Türkiye ve Dünya pazarında çelik yapıların tasarımı, imalatı ve montajı alanında hizmet veriyor olmamız projenin hazırlanmasından başlayarak hizmetin teslim edilmesine kadar olan süreçte muhatabınız sadece ve sadece bizim şirketimizdir.