Yönetim Kurulu Mesajı

    Nano Metal şirketini seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. 1974 yılında başlayan iş hayatımızda hedefimiz hep daha iyiye, en iyiye ulaşmak olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de dürüst, ilkeli, ahlaklı, sorumlu ve çevreye duyarlı tutumumuzdan vazgeçmeden sağlam adımlarla ilerliyoruz.Yapı projelendirmek ve üretmek bir mühendislik işidir.Mühendis olmadan da müteahhitlik yapılabilir,ancak yapıların projelendirilmesi ve uygulamalarının yapılması mühendisler tarafından yapılmasıayrıcalıktır.İnşaatmühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalı olduğu için profesyonel mühendisler çelik yapı sektörünün olmazsa olmazlarındandır.

    1974'lü yıllarda neden inşaat sektöründe Çelik Yapıyı seçtik,bu durumu sizlerle paylaşmak isteriz;Çelik,mimari tasarımı asla sınırlamaz aksine yeni tasarımları teşvik eder. Yüksek açıklıkları geçme kabiliyeti, estetik oluşu ve işleme kolaylığı gibi avantajları sayesinde her türlü tasarımın uygulanabilmesine imkan sağlamaktadır.Diğer önemli neden ise dünyanın en aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde depreme dayanıklı yapı inşa etmekten başka çaremiz yoktu .Çelik yapıların deprem bölgelerine uygunluğu ve sağladıkları güvenlik ve diğer avantajlardan bizim seçimimiz çelik yapılar oldu.

    Nano Metal Şti, dünyada olduğu kadar bir deprem ülkesi olan Türkiyede de çok sayıda projeye imzasını atma başarısı göstermiştir.Kazakistan Astana şehrindeki ''Astana Stadyumu''nun açılır kapanır çelik çatısının yapılmasını biz üstlendik ve başarı ile teslim ettik. Yaptığı işlerden kaliteden ödün vermeyen Nano Metal Şti,Türk Cumhuriyetleri iş piyasasında ve iş verenlerimiz nezdinde adı kalite ile özdeşleşen bir firma olarak anılması bize kıvanç vermektedir.

    Yılda 6 milyon ton çelik üretim fazlası olan ve büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, depreme dayanıklı çelik yapıların, devlet eliyle teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye'de çelik yapıların inşaası oldukça düşüktür.Hükümetin özellikle kamu binalarında, Çelik yapıları tercih etmesi gerekiyor.Dünyada yapısal çeliğin inşaat sektöründe kullanım oranı %60 dolayında iken, Çelik üretiminde Türkiye dünya sıralamasında 11'inci sırada olmasına rağmen binalardaki yapısal çelik kullanım oranı ise %0,5'e kadar düşük bir rakamdır. Gelişmiş ülkelerde çelik konstrüksiyondan oluşan taşıyıcı sisteme sahip binaların toplam bina stoku içinde önemli bir paya sahip iken dünyanın en önemli çelik üreticilerinden biri olan ve aktif deprem fay hatları ile sarılmış ülkemizde depreme karşı alınabilecek önlemlerin başında çelik yapıları kullanmak ve kullanımının teşvik edilmesi gerekir.

    Hedefimiz, insanlar için daha iyi bir hayat kalitesi sağlamak ve Türkiye'nin gelişmesine gereken katkıyı yapmaktır. Ekip çalışmasına değer veren, tutarlı, ilkeli yönetim anlayışıyla deneyim ve bilgi birikimini çözüme dönüştüren Nano Metal Şti, çelik yapı sektöründe daha uzun yıllar hizmet vereceği inancını taşıyoruz.

    Kurulduğumuz günden bu yana bize güvenerek projelerini gerçekleştirme olanağı sağlayan yatırımcı kuruluşlara, iş ortaklarımıza,Müteahhit firmalarmıza büyük Nano Metal Şti. ailesi adına şükranlarımızı sunarız..

Yönetim Kurulu Başkanı